تور قشم (ورود ۳۰ خرداد ۹۶)

آفر تور قشم ۹۶

ورود ۳۰/خرداد ۹۶

تور قشم هتل ۴* ارم (روبه دریا)
۲شب و ۳روز….۷۳۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۸۸۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۴*خلیج فارس
۲شب و۳روز….۵۵۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۶۴۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* تاپ رویال
۲شب و۳روز….۵۳۵٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۶۳۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* کیمیا۴
۲شب و۳روز….۵۴۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۶۳۵٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* کیمیا۳
۲شب و۳روز….۶۶۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۸۱۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* سما۱
۲شب و۳روز….۴۸۵٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۵۵۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* مارینا۲
۲شب و۳روز….۵۸۵٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۷۰۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* مارینا۱
۲شب و۳روز….۵۳۵٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۶۲۵٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* آرمان(درگهان)
۲شب و۳روز….۵۱۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۵۸۰٫۰۰۰

تور قشم هتل۳* سینگو(درگهان)
۲شب و۳روز….۴۹۵٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۵۶۵٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* آلاله
۲شب و۳روز….۵۲۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۶۱۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* پلاس
۲شب و۳روز….۵۳۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۶۲۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۳* بهشت(فاز جدید)
۲شب و۳روز…۴۵۵٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۵۱۰٫۰۰۰

تور قشم هتل ۲* ایرسا
۲شب و۳روز….۴۷۰٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۵۳۰٫۰۰۰

تور قشم هتل آپارتمان فولتون
۲شب و۳روز….۶۵۵٫۰۰۰
۳شب و۴روز….۸۱۰٫۰۰۰

خدمات تور قشم سیر:

بلیت رفت و برگشت هواپیما در چند ساعت مختلف , اقامت به همراه صبحانه بوفه , استقبال فرودگاهی

تور قشم سیر :   ۸۸۵۰۷۲۵۰

http://qeshmnets.net/

ورودی ها

تور قشم ورود ۱۹ خرداد

آفر تور قشم ورود ۱۹ خرداد

تور قشم ورود 19 خرداد

حرکت در دو ساعت:

  1. تابان ایر ۱۴٫۳۰
  2. آتا ایر    ۱۶٫۴۵

تور قشم هتل خلیج فارس ۴ ستاره

۲ شب و ۳ روز :  ۵۵۰٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۶۱۰٫۰۰۰

تور قشم هتل رویال ۳ ستاره تاپ

۲ شب و ۳ روز :  ۵۲۵٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۵۹۰٫۰۰۰

تور قشم هتل سما(۱) ۳ ستاره

۲ شب و ۳ روز :  ۴۸۵٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۵۳۰٫۰۰۰

تور قشم هتل کیمیا(۳) ۳ ستاره

۲ شب و ۳ روز :  ۴۳۵٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۴۵۰٫۰۰۰

تور قشم هتل کیمیا(۴) ۳ ستاره

۲ شب و ۳ روز :  ۵۲۰٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۵۷۵٫۰۰۰

تور قشم هتل مارینا (۱) ۳ ستاره

۲ شب و ۳ روز :  ۵۲۰٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۵۷۵٫۰۰۰

تور قشم هتل نخل زرین ۲ ستاره

۲ شب و ۳ روز :  ۴۴۵٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۴۷۰٫۰۰۰

تور قشم هتل بهشت ۲ ستاره

۲ شب و ۳ روز :  ۴۳۵٫۰۰۰

۳ شب و ۴ روز :  ۴۶۰٫۰۰۰

خدمات تور قشم لحظه آخری :

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما
  • اقامت به همراه صبحانه
  • استقبال فرودگاهی

تلفن رزرو تور قشم سیر  ۸۸۵۰۷۲۵۰