کلات کشتار قشم

کلات کشتار قشم

عکس کلات کشتار قشم

تصاویر کلات کشتار قشم

تصوری کلات کشتار قشم

تاریخچه کلات کشتار قشم

کلات کشتار قشم کجاست

کلات کشتار قشم

کلات کشتار قشم از ديگر آثار تاريخى قشم است که در ارتفاع واقع شده و از ارتفاعات بام قشم قابل ديدن است. اين اثر تاريخى بين بندر سلخ و شهرک طبل واقع شده و آثارى از يک قلعه ويران را نشان مى‌دهد که چاه‌هاى آن در دامنه کوه قرار گرفته است. وجود تعداد زيادى قبر در اين منطقه، حاکى از آن است که کشتار عظيمى در اين محل رخ داده و به مرگ عده زيادى از مردم انجاميده است.

در مقايسه با قلعه‌هاى ديگر، ميزان خرابى اين قلعه بيشتر است و تقريباً بخش اعظم آن از ميان رفته است. شايد که نام کلات کشتار قشم بر اين منطقه حاکى از واقعه‌اى چنين هولناک باشد. در اينجا سفال‌هاى رنگى لعابدار، بدون لعاب و ساده و منقوش يافت مى‌شود. اما تا به امروز در مورد سرنوشت اين کلات و قبرهاى پيرامون آن نظر دقيقى بيان نشده است. تصور بر اين است که اين محل جايگاهى براى پناه بردن مردم از دست دشمنان و دزدان دريايى بوده است.

بام جزیره – بین بندر سلخ و روستای طول