نواربافى و رودوزى‌هاى سنتى قشم

نواربافى و رودوزى‌هاى سنتى قشم

صنایع دستی قشم

نواربافى و رودوزى‌هاى سنتى قشم
تداوم رسوم و سنت‌هاى گذشته موجب شده تا زنان جزيره قشم با بهره‌گيرى از ذوق و سليقه و توانمندى‌هاى ذاتى خويش و کاربرد نخ‌هاى فلزى و الياف ابريشمى يا الياف مصنوعى اقدام به گلابتون‌دوزى، خوس‌دوزى و بافت نوارهاى تزئينى در طرح‌ها و رنگ‌هاى بسيار متنوعى نمايند. به‌گونه‌اى که ضمن درهم تابيدن و بافتن نخ‌ها و الياف گوناگون با هنرمندى خاص بيش از پنجاه نوع طرح تنها در رشته نواربافى (شک‌بافى) پديد آورده و طرح‌ها و نقش‌هاى خوس‌دوزى و گلابتون‌دوزى آنها بسيار متنوع و غيرقابل شمارش بوده و جملگى حاکى از گرايش فوق‌العاده آنها به زيبايى است که معمولاً با تلفيق پولک‌هاى رنگين و سوزن‌دوزى بسيار ماهرانه براى تزئين لباس زنانه به مصرف مى‌رسد. تور قشم
از ديرباز، زنان جزيره قشم به مدد رودوزى‌ها و سوزن‌دوزى‌هاى سنتى و متنوع، دمپاى شلوارهاى محلى خود را به‌گونه‌اى تزئين مى‌کرده‌اند که گويى به جاى قدم نهادن بر زمين خشک و تفته جزيره. بربوستانى مملو از بوته‌ها و گل‌هاى رنگارنگ گام برمى‌دارند و شايد هم از اين طريق به بيان آرزوهاى نهفته خويش در قالب کاربرد هنرهاى پرجاذبه شک‌بافى و گلابتون‌دوزى در تزئين شلوارهاى محلى پرداخته‌اند.
تنوع اين نقش و نگارها و گل و بوته‌ها چنان زياد است که همين‌قدر مى‌توان گفت کمتر زنى را مى‌توان يافت که تزئينات دمپاى شلوار سنتى و محلى او با آن ديگرى مشابهت کامل داشته باشد.
اين واقعيت، ذهن خلاق و پوياى آمنه دريايى ـ هنرمند طراح روستاى کووه‌اى در قشم ـ را آنقدر به خود جلب و جذب کرد که با همه مضيقه‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاى پيش‌روى يک زن روستايى، آن هم در گوشه‌اى محروم از يک جزيره محصور در آبى آب‌هاى خروشان خليج هميشه فارس، بر آن شود تا با همه سختى‌ها به جست‌وجوى يکايک اين نقش‌ها بپردازد و خود نيز با الهام از اين دستاورد به ابداع طرح‌هاى بيشترى همت گمارد و مجموعه‌اى مشتمل بر هزار و يک طرح را آماده چاپ و انتشار کند.
چاپ و انتشار اين مجموعه به همگان نشان خواهد داد با همه زحماتى که محققين و پژوهشگران تا اين زمان مصرف داشته‌اند، تا چه حد در جاى اين سرزمين پهناور مى‌توان به گنجينه‌هايى بکر دست يافت که ارزش و اعتبار پرداختن دارند و متأسفانه تا به امروز فرصت و مجال بازشناسى آنها به وجود نيامده است.