رستوران پرشین گلف قشم

رستوران پرشین گلف قشم

رستوران قشم

ادرس رستوران پرشین گلف قشم

منوی رستوران پرشین گلف قشم

قیمت غذا در قشم

قیمت رستوران در قشم

رستوران پرشین گلف قشم

رستوران پرشین گلف با منظره رو به دریا

انواع غذاهای ایرانی و دریایی با قیمت مناسب و فضای دلنشین با دیدی وسیع رو به دریا به وسعت خلیج همیشه فارس

 

رستوران پرشین گلف قشم

ورودی ها