مجتمع عظیم تجاری تفریحی و گردشگری معراج قشم

مجتمع عظیم تجاری تفریحی و گردشگری معراج قشم , مجتمع تجاری معراج قشم , عکس های مجتمع تجاری معراج قشم , ادرس مجتمع تجاری معراج قشم , قیمت های مجتمع تجاری معراج قشم

مجتمع عظیم تجاری تفریحی و گردشگری معراج قشم

ضلع غربي – با قرارگرفتن اسكله مسافري شهيدذاكري تنهاورودي دريايي قشم دركناراين پروژه تردد۹۰%مسافراني كه واردشهرقشم ميشوندازطريق همين اسكله انجام ميگيرد و۱۰درصد ديگر ازطريق فرودگاه بين المللي وبندرلافت . كه با اتصال شدن اتوبان مركزي جزيره قشم به جلو اين مجتمع هرمسافري كه ازهرطريقي هوايي .دريايي.زميني وارد شهر قشم شود ازجلو اين مجتمع عبورمينماید كه با  داشتن امكانات رفاهي وخدماتي منحصربفرد حتماازاين مجتمع استفاده خواهد نمود  .

 

ضلع جنوبي – روبروي بازار بزرگ قشم (قديم) وابتداي اتوبان قشم- درگهان و فرودگاه  با ۳ورودی

 

ضلع شرقي – روبروي هتل دريا وپارك شهرداري باورودی هتل ۵ستاره وورودی پارکینگ

 

ضلع شمالي – ۱۸۰۰۰مترمربع فضاي تفريحي دركنار ساحل خليج فارس با۲ورودی

 

مجتمع عظیم تجاری تفریحی و گردشگری معراج قشم

ورودی ها